دوره های ارائه شده

بنر دوره معرفی کمک هزینه تحقیق و توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی صندوق نوآوری و شکوفایی

معرفی کمک هزینه تحقیق و توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی

مدرس: صندوق نوآوری و شکوفایی زمان برگزاری: سه شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 16 الی 18
بنر دوره مبانی تجاری‌سازی فناوری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ثبت نام

مبانی تجاری‌سازی فناوری

مدرس: محمدرضا نظری زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها به مدت 8 هفته، ساعت 8 الی 10، شروع از 22 اردیبهشت‌ماه 1400
بنر دوره هوشمندسازی راهبری سیستماتیک کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

هوشمندسازی راهبری سیستماتیک کسب و کار

مدرس: هومن تصدیقی زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها به مدت 4 هفته، ساعت 08:30 الی 12:30، شروع از 25 فروردین‌ماه 1400