دوره های ارائه شده

بنر دوره هویت سازی در کسب و کارهای نوپا مرکز رشد

هویت سازی در کسب و کارهای نوپا

مدرس: مجید شمسی زمان برگزاری: چهارشنبه 26 آبان‌ماه 1400، ساعت 08:30 الی 12:30
بنر دوره آشنایی با فرآیند تجاری سازی و ایجاد کسب و کارهای حوزه علوم ورزشی مرکز رشد

آشنایی با فرآیند تجاری سازی و ایجاد کسب و کارهای حوزه علوم ورزشی

مدرس: مجید شمسی زمان برگزاری: دوشنبه 17 آبان 1400، ساعت 10 الی 12
بنر دوره اصول و مفاهیم بازاریابی مرکز رشد

اصول و مفاهیم بازاریابی

مدرس: احسان منصوری زمان برگزاری: چهارشنبه 19 آبان‌ماه 1400 ساعت 08:30 الی 12:30
بنر دوره آشنایی با قانون تجارت و ثبت شرکت‌ها مرکز رشد

آشنایی با قانون تجارت و ثبت شرکت‌ها

مدرس: محمد رادپور زمان برگزاری: دوشنبه 26 مهرماه 1400، ساعت 08:30 الی 12:30
بنر دوره اصول تدوین طرح کسب وکار (BP) و تحلیل مالی و اقتصادی ایده های فناورانه مرکز رشد

اصول تدوین طرح کسب وکار (BP) و تحلیل مالی و اقتصادی ایده های فناورانه

مدرس: مجید شمسی زمان برگزاری: شنبه، یکشنبه و چهارشنبه مورخ 17 ، 18 و 21 مهرماه 1400 ساعت 08:30 الی 12:30
بنر دوره طراحی و خلق مدل کسب و کار (BM) مرکز رشد

طراحی و خلق مدل کسب و کار (BM)

مدرس: محسن قربانی زمان برگزاری: چهارشنبه 31 شهریور 1400، ساعت 08:30 الی 12:30
بنر دوره نوآوری و هم‌افزایی تیمی در کسب و کارها مرکز رشد

نوآوری و هم‌افزایی تیمی در کسب و کارها

مدرس: محمد کریم الدینی زمان برگزاری: 17، 23 و 24 شهریور 1400، ساعت 8:30 الی 12:30
بنر دوره اصول فرآیند کسب و کار و تجاری‌سازی فناوری مرکز رشد

اصول فرآیند کسب و کار و تجاری‌سازی فناوری

مدرس: مجید شمسی زمان برگزاری: چهارشنبه 10 شهریور 1400، ساعت 9 الی 13
بنر دوره آشنایی با قوانین و مقررات پارک و مرکز رشد مرکز رشد

آشنایی با قوانین و مقررات پارک و مرکز رشد

مدرس: سیدشهاب امامی زمان برگزاری: سه شنبه 12 مرداد 1400، ساعت 9 الی 13
بنر دوره مالیات بر ارزش افزوده دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مالیات بر ارزش افزوده

مدرس: علی اکبر جعفری زمان برگزاری: چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 13 الی 17
بنر دوره نکات کاربردی قانون مالیات های مستقیم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

نکات کاربردی قانون مالیات های مستقیم

مدرس: علی اکبر جعفری زمان برگزاری: چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 13 الی 17
بنر دوره مسائل حقوقی راه‌اندازی کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مسائل حقوقی راه‌اندازی کسب و کار

مدرس: علی اکبر جعفری زمان برگزاری: چهارشنبه 6 مرداد 1400 ساعت 13 الی 17
بنر دوره معرفی کمک هزینه تحقیق و توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی صندوق نوآوری و شکوفایی

معرفی کمک هزینه تحقیق و توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی

مدرس: صندوق نوآوری و شکوفایی زمان برگزاری: سه شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 16 الی 18
بنر دوره مبانی تجاری‌سازی فناوری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مبانی تجاری‌سازی فناوری

مدرس: محمدرضا نظری زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها به مدت 8 هفته، ساعت 8 الی 10، شروع از 22 اردیبهشت‌ماه 1400
بنر دوره هوشمندسازی راهبری سیستماتیک کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

هوشمندسازی راهبری سیستماتیک کسب و کار

مدرس: هومن تصدیقی زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها به مدت 4 هفته، ساعت 08:30 الی 12:30، شروع از 25 فروردین‌ماه 1400